Loading...
กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการทำแพทเทิร์นและวิธีการตัดเย็บเสื้อผ้า
ห้องเรียนพลัสวัย “ศิลปะบำบัดด้วยเทคนิค Mix Media เพื่อต่อรองกับความคาดหวัง”
วันศุกร์วันสุข กับกิจกรรม "คอร์สเรียนกีต้าร์กับพ่อกบ"
ห้องเรียนพลัสวัย ตอน "แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศของโรงเรียน"