Loading...

ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว (Empathy Center)

     พื้นที่ให้คำปรึกษาดูแลจิตใจและคลายทุกข์ให้กับคนในครอบครัวเป็นรายบุคคล (สำหรับผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากร) ที่ต้องการนัดหมายพูดคุย หรือขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ สามารถดูตารางนัดหมายทางปฏิทิน และดำเนินการนัดวันเข้าพบได้ที่ชั้น 2 ห้อง Empathy Center อาคาร D โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีเจ้าหน้าที่ยืนยันนัดหมาย Call Center โทร 02-696-6761 หรือ 02-696-6776 Email: tss.health@lsed.tu.ac.th
 
นัดหมายเข้ารับบริการ: คลิกที่นี่
แบบบันทึกข้อมูลผู้เข้ารับบริการ คลิกที่นี่
ปฏิทินการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญ : คลิกที่นี่