Loading...

กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการทำแพทเทิร์นและวิธีการตัดเย็บเสื้อผ้า

ให้กับพ่อแม่ ครู และนักเรียน ร่วมฝึกฝนการตัดเสื้อผ้ารุ่นที่ 1 ในวันที่ 1 และ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 15.30 น. สอนโดยผู้ปกครองจิตอาสา เพียงนำผ้ามาร่วมเรียนรู้กันที่ห้อง Playplern ชั้น 2 อาคาร D โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยฝ่ายผู้ปกครองสัมพันธ์เปิดพื้นที่ให้กับผู้ปกครองได้ใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเอง รวมถึงครู และนักเรียน ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศการเรียนรู้ของ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างยั่งยืน