Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียด
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษวิชาภาษาไทย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ "ร้านอาหาร เครื่องดื่ม จำหน่ายสินค้า หรืออื่นๆ"
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียด
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมโครงการครอบครัวสาธิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียด