Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจสอบสถานะการสมัคร / พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
รายละเอียด
SEX MUST SAY : เรื่องเพศคุยได้ ด้วยความเข้าใจและเท่าทัน
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษวิชาภาษาไทย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครนักเรียนชาวต่างประเทศในระบบโควต้าพิเศษ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ "ร้านอาหาร เครื่องดื่ม จำหน่ายสินค้า หรืออื่นๆ"
รายละเอียด