Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2566

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอบภายใน) ประจำปีการศึกษา 2566

     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอบภายใน) ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามเอกสารแนบท้าย

ขั้นตอนการรับสมัคร : คลิกที่นี่

อ่านรายละเอียดประกาศการรับสมัครคลิกที่นี่