Loading...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสาธิตธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้กำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศเรื่อง ทุนสนับสนุนการเรียนรู้นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี 2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 45 ทุน โดยได้ดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม  พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 นั้น

บัดนี้ ทางคณะกรรมการพิจารณาทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเรียนรู้นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี 2564 จำนวน 30 ทุน ดังรายชื่อที่แนบมานี้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสาธิตธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

***คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ***