Loading...

การมอบตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

แจ้งเรื่องการมอบตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

📍ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565

✏️ เริ่มเข้าสู่ระบบการมอบตัว (ออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2565
✏️ มอบตัวผ่านลิงก์ Google Forms หรือ scan QR code

✅โปรดศึกษาข้อมูลและเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบถ้วน เพื่อสะดวกแก่การกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม

✅ คลิกลิงก์เพื่อเข้าสู่ระบบการมอบตัว ได้ที่ https://forms.gle/J6vSF9mAziyrSzaf8

 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

     ตามที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 นั้น
     บัดนี้ กระบวนการยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายดำเนินการ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 147 คน ตามเอกสารแนบท้าย

 

อ่านรายละเอียดประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

***คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ***

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

***คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ***