Loading...

รับสมัครร้านค้าเพื่อคัดเลือกเข้าจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า หรือบริการอื่นๆ

 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าและซุ้มร้านค้า โครงการ The Satit Space เพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า หรือบริการอื่นๆ รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

***คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ*** 

***ดาวน์โหลดใบสมัครร้านค้า***