Loading...

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 4 (รอบภายใน)

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบภายใน)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนภายใน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึง 30 ตุลาคม 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและหลักเกณฑ์ ตามลิงค์ด้านล่าง

อ่านรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติมที่

***คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ*** 

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(รอบภายใน) ประจำปีการศึกษา 2567