Loading...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ตรวจสอบข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสาร : คลิกที่นี่ *ปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในประกาศให้ครบถ้วน

ชื่อผู้ใช้ระบบ : รหัสบัตรประชาชนนักเรียน
รหัสผ่าน : วันเดือนปีเกิด เช่น 01012554