Loading...

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพและสามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด “สังคมแห่งการเคารพและเรียนรู้ร่วมกัน” มีรายละเอียดการรับสมัครและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง


อ่านรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติมที่

***คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ*** 

 

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

***คลิกเข้าสู่ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์***

 

ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสาร: คลิกที่นี่

ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร: คลิกที่นี่

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

1. เปิดเว็บไซน์ satit.tu.ac.th หน้ารับสมัครนักเรียน คลิก Link ตรวจสอบสถานะการสมัคร 

2. ใส่รหัสบัตรประชาชน หรือ เลขที่สมัคร แล้วกดปุ่มค้นหา

 

3. แสดงหน้าผลการค้นหาข้อมูล

*** สถานะการชำระค่าสมัคร จะอัพเดทภายใน 1 - 3 วันทำการ หลังจากมีการชำระค่าสมัคร ***

 

ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ

 หมายถึง ยังไม่ชำระค่าสมัคร
หมายถึง ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
หมายถึง การสมัครสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
หมายถึง อยู่ในระหว่างการตรวจสอบหลักฐาน
หมายถึง สำหรับกดเพื่อพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์: 02-564-4441-79 ต่อ 6761, 6776 

E-mail: tss.office@lsed.tu.ac.th