Loading...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

     ตามที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น

     บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 145 คน ตามเอกสารแนบท้าย

สามารถอ่านรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2565 ได้ที่

***คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ* **

 

**เข้าสู่ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์: คลิกที่นี่**

แผนที่อาคาร D โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการมอบตัว

กำหนดการ

วัน/ เดือน / ปี

รายละเอียด

เตรียมเอกสารสำหรับการมอบตัว

12 เมษายน

2565 เป็นต้นไป

เตรียมเอกสารและและหลักฐานการมอบตัว ทางเว็บไซต์ satit.tu.ac.th รวมทั้งเอกสารสำคัญในการออกบัตรประจำตัวนักเรียน บัตรประจำตัวผู้ปกครอง และประกันกลุ่ม

มอบตัว

23 เมษายน 2565

มอบตัวพร้อมยื่นเอกสารและหลักฐาน
การมอบตัว ณ อาคาร D โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ตามวันและเวลาที่กำหนด)

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารและหลักฐานมอบตัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์: 02-564-4442-79 ต่อ 6761 , 6763

E-mail: tss.office@lsed.tu.ac.th