Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

***คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียน***

ลิงก์เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันและดาวน์โหลดเอกสารจะปรากฏตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2567 และขยายเวลาในการยืนยันข้อมูลเป็นภายในวันที่ 20 มีนาคม 2567

ตรวจสอบข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสาร : คลิกที่นี่ *โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในประกาศให้ครบถ้วน

ชื่อผู้ใช้ระบบ : รหัสบัตรประชาชนนักเรียน
รหัสผ่าน : วันเดือนปีเกิด เช่น 01012554

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567

     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนทั่วไป เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพ และสามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด “สังคมแห่งการเคารพและเรียนรู้ร่วมกัน” มีรายละเอียดการรับสมัครและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามลิงค์ด้านล่าง

อ่านรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติมที่

***คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศรับสมัคร***