Loading...

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ประกาศรับสมัคร: คลิกที่นี่

ใบสมัคร: คลิกที่นี่

ช่องทางการสมัครสอบภาษาอังกฤษ: คลิกที่นี่

ช่องทางการสมัครสอบ Smart for Work: คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร: 02 696 6762

E-mail: patcharin.pl@lsed.tu.ac.th