Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนการ

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน: คลิกที่นี่

ประกาศรับสมัคร: คลิกที่นี่

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน: คลิกที่นี่

ประกาศรับสมัคร: คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร: 02 696 6762

E-mail: patcharin.pl@lsed.tu.ac.th