Loading...

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2567 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2567 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 3/2567 : คลิกที่นี่ *ประกาศ วันที่ 29 เมษายน 2567

ลิงค์รับสมัคร

รับสมัครนักวิชาการศึกษา อัตราเลขที่ 9045

รับสมัครนักวิชาการศึกษา อัตราเลขที่ 9047

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเลขที่ 9070

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร

 

ช่องทางการสมัครสอบภาษาอังกฤษ > คลิกที่นี่

ช่องทางการสมัครสอบ Smart for Work > คลิกที่นี่