Loading...

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ครั้งที่ 2)

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศขยายเวลารับสมัคร ครั้งที่ 5/2566 : คลิกที่นี่ *ประกาศ วันที่ 17 สิงหาคม 2566

ประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 5/2566 : คลิกที่นี่ *ประกาศ วันที่ 27 มิถุนายน 2566

ใบสมัคร: คลิกที่นี่

ช่องทางการสมัครสอบภาษาอังกฤษ > คลิกที่นี่

ช่องทางการสมัครสอบ Smart for Work > คลิกที่นี่