• โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  เพิ่มเติม
 • TSS Open House: “วันเปิดบ้าน สาธิตฯ มธ.”

  TSS Open House: “วันเปิดบ้าน สาธิตฯ มธ.”

  TSS Open House: “วันเปิดบ้าน สาธิตฯ มธ.”

  เพิ่มเติม
 • โรงเรียนสาธิต1

  โรงเรียนสาธิต1

 • โรงเรียนสาธิต2

  โรงเรียนสาธิต2

 • โรงเรียนสาธิต3

  โรงเรียนสาธิต3

 • โรงเรียนสาธิต4

  โรงเรียนสาธิต4

ประกาศ

 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  16 ต.ค.2560 / อ่านต่อ
 • รายละเอียดการประเมินการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  26 ก.ย.2560 / อ่านต่อ

สมัครออนไลน์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระบบการศึกษาที่เน้นท่องจำมากกว่าทำความเข้าใจ และบรรยากาศของการแข่งขันเพื่อไปสู่ความสำเร็จตามค่านิยมของสังคม กลายเป็นปัญหาที่สะสมอยู่ในวัฒนธรรมการศึกษาไทย จนส่งผลให้เด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยขาดความสุขในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ มองโรงเรียนเป็นเพียงพื้นที่แห่งการแข่งขัน และเติบโตเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาโดยปราศจากการค้นพบศักยภาพและความสนใจของตัวเอง

อ่านต่อ