• ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

  ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

  เพิ่มเติม
 • โรงเรียนสาธิต1

  โรงเรียนสาธิต1

 • โรงเรียนสาธิต2

  โรงเรียนสาธิต2

 • โรงเรียนสาธิต3

  โรงเรียนสาธิต3

 • โรงเรียนสาธิต4

  โรงเรียนสาธิต4

ข่าว

 • เวทีประชุมวิชาการ Innovative School Summit 2017

  30 เม.ย.2560 / อ่านต่อ
 • ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้นและการมอบตัวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

  3 ก.พ.2560 / อ่านต่อ

Workshop “ครูสอนคิด: Socratic Teaching

ถ้าครูไม่ได้เป็นแค่ผู้บอกความรู้ แต่เป็นยังเป็น ผู้ “ช่วย” ทำให้การเรียนรู้ที่แท้จริงแก่เด็ก ๆ ให้เกิดขึ้น โดยผ่านประสบการณ์และกระบวนการคิดของตัวเด็กเอง แล้ว การ “ช่วย” ที่ดีต้องทำอะไรบ้าง ทำแค่ไหน ทำเมื่อไร ทำอย่างไร

อ่านต่อ