6 รอบ 72 ปี ธัญญา ผลอนันต์นักสืบเอกเขนก 5นักสืบเอกเขนก 4นักสืบเอกเขนก 3นักสืบเอกเขนก 2นักสืบเอกเขนก 1นักสืบเอกเขนก 6ข่าวการเสด็จฯเยือนราชอาณาจักรสเปน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับพระอัจฉริยภาพด้านการปศุสัตว์ และพระเมตตาต่อสัตว์ทรงเลี้ยงพรีเซนเทชั่นเซน