รู้ใจคนใกล้ตัวจาก 12 ราศีสองปีในดินแดนพุทธภูมิบทเรียนอาสา : เมื่องานอาสาสมัครเป็นหนึ่งเครื่องมือในการเรียนรู้สุขศึกษา ม.3สุขศึกษา ม.6สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-6สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3สุขศึกษา ม.2