บันทึกไทย 2560  :บันทึกไทย 2559บันทึกไทย 2558.บันทึกไทย 2557.บันทึกไทย 2556.สามก๊กฉบับวณิพก ภาค 2Corporate-NGO partnership in Asia Pacific.มากกว่าผัก บนเส้นทางนักปลูกเมือง ปลูกชีวิตที่นี่ และ หลังจากที่นี่อุดรธานี วิถีชีวิต อารยธรรม และการพัฒนา