กิจกรรมข่าว

17 ก.ย.2561

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

     ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยคัดเลือกนักเรียน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “สังคมแห่งการเคารพและเรียนรู้ร่วมกัน” พร้อมบ่มเพาะผู้เรียนไปสู่การเป็น "นวัตกรสังคม" โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามเอกสารแนบ

 

เข้าสู่ระบบรับสมัครนักเรียนคลิกที่นี่

 

เอกสารแนบ

 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์