กิจกรรมข่าว

1 ส.ค.2560

มอบตัวนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 และ วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก ประจำปีการศึกษา 2560 รวมจำนวนนักเรียนมามอบตัว  102 คน แบ่งเป็นนักเรียนที่เป็นบุคคลภายใน 13 คน  บุคคลภายนอก 89 คน

โดยนักเรียนทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกและเข้าร่วมโครงการ “ครอบครัวสาธิต” และจะเริ่มเปิดภาคการศึกษาแรกในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 นี้