กิจกรรมข่าว

6 ต.ค.2559

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวสาธิต เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตามที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้กำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มและสอบสัมภาษณ์แก่ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้ปกครอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 นั้น

          ในการนี้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวสาธิตของโรงเรียน รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้

 

          ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ศึกษารายละเอียดและข้อตกลงการเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวสาธิตของโรงเรียน ตามเอกสารหมายเลข 2 (หน้า 9 - 10) และลงทะเบียนออนไลน์เพื่อส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม และดำเนินการชำระเงินลงทะเบียนครอบครัวสาธิต ระหว่างวันที่ 7 ถึง 14 ตุลาคม 2559 โดยการพิมพ์ใบชำระเงินและศึกษารายละเอียดวิธีกรชำระเงินได้ที่ www.satit.tu.ac.th/register

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวสาธิต เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์