กิจกรรมข่าว

12 ก.ย.2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ตามที่โีงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้กำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 22 - 29 สิงหาคม 2559 นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครนักเรียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และจากการตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารหลักฐานการสมัครเบื้องต้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน จำนวน 206 คน ดังเอกสารที่แนบมานี้

 

 

Download file

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

 บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ

 แนวทางข้อสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ประชาสัมพันธ์การเดินทางและติดต่อสอบถามข้อมูลในวันสอบข้อเขียนส่งต่อ: ประชาสัมพันธ์การเดินทางและติดต่อสอบถามข้อมูลในวันสอบข้อเขียน - Outlook Web App เวอร์ชัน Light