กิจกรรมข่าว

27 ม.ค.2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ตามที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้กำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมครอบครัวสาธิตระยะที่ 1 ช่วงเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือน มกราคม 2560 เป็นจำนวน 10 ครั้ง โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมพร้อมนักเรียนเป็นจำนวน 5 ครั้ง

          บัดนี้ กิจกรรมครอบครัวสาธิตระยะที่ 1 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 130 คน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ดังเอกสารที่แนบมานี้

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์