กิจกรรมข่าว

1 ส.ค.2559

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

          ด้วย คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค