กิจกรรมข่าว

3 ก.พ.2560

ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้นและการมอบตัวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

          ตามที่ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 นั้น ขอประกาศแก้ไขกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาต้นและการมอบตัวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีกำหนดแบ่งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น 2 ครั้ง ดังเอกสารแนบมานี้

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้นและการมอบตัวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560