กิจกรรมข่าว

20 ก.ค.2560

ตารางเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560

เอกสารประกอบด้วยตารางเรียนและคำอธิบายตารางเรียน โดยตารางเรียนในแต่ละเดือนจะแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ และตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ดาวน์โหลดไฟล์