สมัครงาน

12 ก.ย.2559

ประกาศ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารเเนบ

ดาวน์โหลดไฟล์