สมัครงาน

26 ก.ค.2559

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาธิตการสอน เเละกระบวนการกลุ่ม อาจารย์ รร.สาธิตฯ

คณะวิทยาการเรียนรู้เเละศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำเเหน่งอาจารย์ รร.สาธิตเเห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติให้ประกาศรายชื่อเเละกำหนดวัน เวลา เเละสถานที่เพื่อการสอบสัมภาษณ์ ดังเอกสารเเนบ

 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาธิตการสอน เเละกระบวนการกลุ่ม อาจารย์ รร.สาธิตฯ

 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาธิตการสอน เเละกระบวนการกลุ่ม อาจารย์ รร.สา