สมัครงาน

6 ก.ย.2559

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

          คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้