คณาจารย์

Mrs. Yingying Feng

Mrs. Yingying Feng

Chinese Lecturer

โทรศัพท์ : 02-5644440 Ext 1787

  • BBA. (International Business)
    Mahasarakham University , Thailand
  • M.Econ (Economics)
    Ramkhamhaeng University , Thailand