คณาจารย์

Mr. Li Hongrui

Mr. Li Hongrui

Chinese Lecture

โทรศัพท์ : 02-5644440 Ext 1787

  • B.A. (Industrial design)
    Harbin Engineering University , China