คณาจารย์

Mr.Jonathan Summers

Mr.Jonathan Summers

Foreign Expert

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1420

  • M.A. (Educational Studies)
  • Concordia University, Canada
  • B.A. (Early Childhood & Elementary Education)
  • Concordia University, Canada