คณาจารย์

อ.พิสิฐ น้อยวังคลัง

อ.พิสิฐ น้อยวังคลัง

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-564-4442 #1788

  • วท.ม (สื่อนฤมิต)
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ศป.บ (ออกแบบนิเทศศิลป์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น