TSS Open House: “วันเปิดบ้าน สาธิตฯ มธ.”

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “วันเปิดบ้าน สาธิตฯ มธ.” ประจำปีการศึกษา 2561

“วันเปิดบ้าน สาธิตฯ มธ.” ประจำปีการศึกษา 2561 มีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/f71TT5

ตารางกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

เวลา รายละเอียด
08.30 - 09.00  ลงทะเบียนรับเอกสารเข้าร่วมกิจกรรม
09.00 - 09.15 วีดิทัศน์ ภาพบรรยากาศกิจกรรม โรงเรียน สาธิตฯ มธ.
09.15 - 09.30 คณบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมงาน
09.30 - 10.30 "TSS Talk I" เปิดใจจาก ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง
10.30 - 12.00 • Open space: เปิดโต๊ะ/เปิดใจ ผู้ปกครอง-นักเรียน-ครู ผู้ร่วมงานพูดคุยกับสมาชิกโรงเรียนสาธิตฯ มธ.
• เปิดห้องโชว์ ผลงาน นักเรียน SM/HW/AA/PS/CL


*หมายเหตุ
•ทั้งนี้กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
•รับสมัครเพียง 250 ท่าน เท่านั้น เนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่จำกัด