ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตำแหน่ง อาจารย์ 3 อัตรา
ดาวน์โหลดไฟล์