กิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัว โดย อาจารย์เอนก นาวิกมูล

          วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกลุ่มประสบการณ์มนุษย์กับสังคม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอนก   นาวิกมูล นักวิชาการอิสระ มาเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 102 คน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาทางประวัติศาสตร์ โดยอาจารย์เอนกมีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทยและเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มบ้านพิพิธภัณฑ์ ที่เกิดขึ้นจากแนวคิด "เก็บวันนี้ พรุ่งนี้ก็เก่า" ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.สิทธิโชค   ทับทอง รองผู้อำนวยการ ได้มอบของที่ระลึกแด่วิทยากรในการนี้ด้วย