ปฏิทินกิจกรรม

 • TSS Open House: “วันเปิดบ้าน สาธิตฯ มธ.”
  3 พ.ย.2560 - 4 พ.ย.2560
 • กิจกรรมวันลอยกระทง
  3 พ.ย.2560 - 3 พ.ย.2560
 • กิจกรรมวันฮาโลวีน
  31 ต.ค.2560 - 31 ต.ค.2560
 • กิจกรรมเรียนรู้ธรรมศาสตร์
  29 ก.ย.2560 - 29 ก.ย.2560
 • พิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  14 ก.ย.2560 - 14 ก.ย.2560
 • กิจกรรมนักเรียนพบครู
  7 ก.ย.2560 - 7 ก.ย.2560
 • อบรมและอพยพซ้อมหนีอัคคีภัย
  31 ส.ค.2560 - 31 ส.ค.2560
 • ทีม PD: พัฒนาวิชาชีพครู (professional development) ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวิร์คชอป “ครูสอนคิด” (Socratic Teaching)
  8 พ.ค.2560 - 8 พ.ค.2560