ปฏิทินกิจกรรม

 • พิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  14 ก.ย.2560 - 14 ก.ย.2560
 • กิจกรรมนักเรียนพบครู
  7 ก.ย.2560 - 7 ก.ย.2560
 • อบรมและอพยพซ้อมหนีอัคคีภัย
  31 ส.ค.2560 - 31 ส.ค.2560
 • ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
  15 ส.ค.2560 - 21 พ.ค.2561
 • ทีม PD: พัฒนาวิชาชีพครู (professional development) ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวิร์คชอป “ครูสอนคิด” (Socratic Teaching)
  8 พ.ค.2560 - 8 พ.ค.2560
 • กิจกรรมครอบครัวสาธิต ระยะที่ 2
  29 เม.ย.2560 - 3 มิ.ย.2560
 • Annual Symposium and Reflection
  3 เม.ย.2560 - 4 เม.ย.2560
 • กิจกรรมครอบครัวสาธิต
  22 ต.ค.2559 - 3 มิ.ย.2560