ปฏิทินกิจกรรม

1 ก.ค.2561 - 12 ก.ค.2561

TSS Summer Study Tour

ได้ภาษา ได้วินัย ได้ประสบการณ์

โครงการ "TSS Summer Study Tour @ MEITOKU GIJUKU SENIOR HIGH SCHOOL JAPAN  ปีการศึกษา 2560"

วันที่ 1 – 12  ก.ค. 2561 ที่โรงเรียนเมโตคุ  (Meitoku Gijuku Senior High School) ร่วมสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียนนำไปสู่การเรียนรู้วัฒนธรรมการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาสื่อสารกับเพื่อนต่างชาติในสถานการณ์จริง ได้แนวคิดใหม่ๆ ซึ่งจะให้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของนักเรียน

ส่งใบสมัคร : ที่คุณครูประจำชั้น ภายในวันพุธที่ 9 พ.ค. 2561

ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ :  68,000  บาท  (ครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ประกันการเดินทาง ค่ารถรับส่ง ค่าอาหารและที่พัก)

 

กรณีมีข้อสอบถาม ติดต่อที่ อ. ศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ โทรศัพท์: 02-564-4442 ต่อ 1793

 

slider5_1024x427 slider11_1024x427 geomap