ปฏิทินกิจกรรม

3 พ.ย.2560 - 4 พ.ย.2560

TSS Open House: “วันเปิดบ้าน สาธิตฯ มธ.”

TSS Open House: วันเปิดบ้าน สาธิตฯ มธ.

        โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พัฒนาความพร้อมทางวิชาการ ตลอดจนครูและอาจารย์มาโดยลำดับ ซึ่งเปิดดำเนินการมาแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าใจแนวคิดเบื้องหลังของโรงเรียน และวิธีการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ในโอกาสที่เป็นช่วงดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นที่ 2 ทางโรงเรียนจึงกำหนดจัดงาน “วันเปิดบ้าน สาธิตฯ มธ.”  (TSS Open House: ทอล์ค-ทัวร์-ทำ และ ชี้(แจง)-ชม-แชร์) ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560

ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/PpmXtaSzcnE44vAk1

โดยมีรายละเอียดตามตางรางด้านล่าง*

 

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

TSS ทอล์ค-ทัวร์-ทำ

เวลา

รายละเอียด

08.30 - 09.00

รับเอกสารเข้าร่วมกิจกรรม

09.00 - 09.15

วีดิทัศน์ ภาพบรรยากาศกิจกรรม โรงเรียน สาธิตฯ มธ.

09.15 - 09.30

คณบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมงาน

09.30 - 10.15

TSS Talk เปิดใจจาก ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง

10.15 - 11.15

ทัวร์โรงเรียน

11.15 - 12.30

ร่วมทำเวิร์คชอป โดย ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ มธ.

 

 

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

TSS ชี้(แจง)-ชม-แชร์

เวลา

รายละเอียด

08.30 - 09.00

รับเอกสารเข้าร่วมกิจกรรม

09.00 - 09.15

วีดิทัศน์ ภาพบรรยากาศกิจกรรม โรงเรียน สาธิตฯ มธ.

09.15 - 09.30

คณบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมงาน

09.30 - 10.30

"TSS Talk I" เปิดใจจาก ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง

10.30 - 11.30

Workshop "วิถี TSS" โดย ครูแอม

11.30 - 14.00

• Open space: เปิดโต๊ะ/เปิดใจ ผู้ปกครอง-นักเรียน-ครู 
ผู้ร่วมงานพูดคุยกับสมาชิกโรงเรียนสาธิตฯ มธ.

• เปิดห้องโชว์ ผลงาน นักเรียน SM/HW/AA/PS/CL

13.00 - 13.30

"TSS Talk II" โดย ผู้ปกครอง/ครู/นักเรียน

 

*หมายเหตุ ทั้งนี้กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า