ปฏิทินกิจกรรม

3 เม.ย.2560 - 4 เม.ย.2560

Annual Symposium and Reflection

พบกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ที่งานประชุมวิชาการและเวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน
"Annual Symposium and Reflection"
ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน พ.ศ.2560
ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ 1 - 2
อาคาร D สถานีโทรทัศน์ Thai PBS กรุงเทพฯ