ปฏิทินกิจกรรม

4 ส.ค.2561 - 17 พ.ค.2562

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเปิดเรียนช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2561  ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2562 และหยุดระหว่างภาคเรียนในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2561  ถึงกลางเดือนมกราคม 2562 ซึ่งมีการกำหนดวันหลักๆ ดังนี้