ปฏิทินกิจกรรม

15 ส.ค.2560 - 21 พ.ค.2561

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเปิดเรียนช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2560  ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2561 และหยุดระหว่างภาคเรียนในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2560  ถึงกลางเดือนมกราคม 2561 ซึ่งมีการกำหนดวันหลักๆ ดังนี้

  *อัพเดทล่าสุด วันที่ 12 มี.ค. 2561

  • เพิ่มเติมกิจกรรมละครเวที "มังกรสลัดเกล็ด" และ กิจกรรมแรกพบโครงการครอบครัวสาธิต รุ่นที่ 2
  • อัพเดทวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์เพิ่มเติม
  • แก้ไขวันพืชมงคล
  • เปลี่ยนแปลงวันรับผลการประเมินประจำภาคเรียนที่ 2/2560