ปฏิทินกิจกรรม

14 ก.พ.2561 - 14 ก.พ.2561

TSS School Tour ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ

     TSS School Tour ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ และสนุกกับกิจกรรมการทดลองปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ในวันแห่งความรัก และเรียนรู้นิทรรศการต่างๆ อาทิ กําเนิดมนุษย์ อาณาจักรแมลง Space and Time รู้รักษ์พลังงาน เป็นต้น อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ชมภาพยนตร์บนจอ panoramic ทรงโค้งเรื่องจักรราศี และเส้นทางการบิน

ขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้