ปฏิทินกิจกรรม

4 พ.ค.2561 - 4 พ.ค.2561

คณะวารสารฯ บริการสังคม: เยาวชนเรียนรู้สื่อ

     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมมือกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน โดยจัดโครงการ “คณะวารสารฯ บริการสังคม: เยาวชนเรียนรู้สื่อ” เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนโดยตรง ได้แก่ งานด้านภาพยนตร์ งานด้านการพากย์ งานด้านวิทยุ และงานด้านการประกาศข่าวโทรทัศน์ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ช่วยให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้การทำงานด้านสื่อสารมวลชนอย่างเป็นระบบ เห็นความสำคัญของทักษะด้านการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นแนวทางการประกอบอาชีพด้านสื่อสารมวลชนในอนาคตได้เป็นอย่างดี

     Thammasat Secondary School in cooperation with the Faculty of Journalism and Mass Communication participated in “Social Service: Youth learns about Mass Com”. Our TSS students visited the Faculty of Journalism and Mass Communication for experience-based workshops. Our students chose one session based on their own interests; 1) Filmmaking, 2) Dubbing, 3) Radio broadcasting, and 4) Newscasting. This learning activity aims to provide them with various avenues of work in the Mass Communications field, develop digital literacies, and inspire their potential career paths. It broadened their conception of Mass Communications and allowed students to practice through the real materials with the experts.

 

 

31543660_1548555575213796_3854266925165051904_o 31855766_1548555495213804_6050960495966420992_o 31870260_1548555485213805_5928711952762142720_o 31882997_1548555608547126_1537656553199370240_o 31890950_1548555765213777_2096844613485592576_o 31913774_1548555798547107_352849262926626816_o 31914091_1548555918547095_1696646076309700608_o 31914156_1548556025213751_6154397610695196672_o 31919479_1548555945213759_5238296410901708800_o 31924696_1548555475213806_3363205700552491008_o 31925179_1548555695213784_7114229914093486080_o 31939859_1548556128547074_4626964282251149312_o 31945366_1548555681880452_7254527971459858432_o 31947717_1548556015213752_1014102195890552832_o 31948966_1548555781880442_2529879704647761920_o 31949133_1548555915213762_6908695538338627584_o 31949772_1548556035213750_4486564416979992576_o 31956342_1548555851880435_8830405533115613184_o 31958048_1548555588547128_5625959592102985728_o 31959365_1548555661880454_2449900502993862656_o