ปฏิทินกิจกรรม

16 มิ.ย.2561 - 4 ส.ค.2561

กิจกรรม "ครอบครัวสาธิต'61"

ปฏิทินกิจกรรม "ครอบครัวสาธิต'61"

     กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมครอบครัวสาธิต ประจำปี 2561 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดปัญญาในการเข้าใจโลกภายใน-ภายนอก และเลือกดำเนินชีวิตอย่างสมดุล เพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพที่ร่วมขับเคลื่อนสังคมอุดมธรรม ภายใต้วัฒนธรรม "สังคมแห่งการเคารพ และเรียนรู้ร่วมกัน" เพื่อสร้างโอกาส และเกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และสังคม ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุน เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้เติบโตและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน

*หมายเหตุ กิจกรรมนี้เฉพาะนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

เอกสารแนบ

 กำหนดการกิจกรรม "ครอบครัวสาธิต'61"

No.1 ภาพรวมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ในกิจกรรมครอบครัวสาธิต ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 : เริ่มต้นวันที่ 16 มิ.ย. และสิ้นสุดกิจกรรม 19 ส.ค. 

มี ๓ กรณีการเข้าร่วมดังนี้ 
๑) กิจกรรมที่เข้าร่วมทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง และ กิจกรรมที่ผู้ปกครองเข้าร่วมกับนักเรียนบางช่วง 
๒) กิจกรรมเข้าร่วมเฉพาะนักเรียน 
๓) กิจกรรมที่เข้าร่วมเฉพาะผู้ปกครอง 

ปล.โปรดสังเกตสัญลักษณ์และสี ทั้งนี้รายละเอียดการแบ่งกลุ่มของนักเรียนและผู้ปกครอง จะได้รับทราบในวันที่ 16 มิ.ย. หน้าบอร์ดประกาศ ณ จุดลงทะเบียน

* หมายเหตุ แนะนำการเข้าร่วมของผู้ปกครอง 
1 ท่าน ต่อนักเรียน 1 คน ในกรณีที่ผู้ปกครองที่ดูแล นักเรียนให้ความสนใจหลายท่าน แนะนำให้สลับกันมาเข้าร่วม ตามความเหมาะสมและจังหวะชีวิตของแต่ละครอบครัว

No.2-3 สรุป วัน/เดือน ที่นักเรียนและผู้ปกครองทำกิจกรรมด้วยกัน 

16 มิ.ย. วันแรกพบ ตรวจสอบกลุ่ม และลงทะเบียน 
เวลา 8.00-8.30 เสร็จสิ้นกิจกรรม 16.00 น.

23 มิ.ย. กิจกรรมฐานครอบครัว ลงทะเบียนเวลาเดิม 

4 ส.ค. สะท้อนการเรียนรู้ นักเรียน ผู้ปกครอง / 
นิทรรศการหรืออื่นๆ เพื่อเป็นการประมวล
การเรียนรู้ของนักเรียน

SLIDE_02

No.4 สรุปกิจกรรมที่มีแต่นักเรียน "เท่านั้น" ที่เข้าร่วม 

22 มิ.ย. Math & Eng : ทักษะการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

Module 1 "Feel Trip"
25-29 มิ.ย. Feel Trip ณ สมุทรสงคราม "ดวงดาวกับปลาตีน TSS Camp ค่ายพักแรม เรียนรู้ 
ป่าชายเลน ธรรมชาติ มิตรภาพ ความสัมพันธ์ 

* หมายเหตุ ผู้ปกครองติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของบุตรหลาน ในวันดังกล่าว ได้ทางเพจ โรงเรียน โดยเฉพาะ กิจกรรม Feel Time : TSS Camp ค่ายพักแรมต่างสถานที่.. การเรียนรู้ "บางเรื่อง" จะมีประสิทธิภาพถ้าผู้ปกครองไว้วางใจนักเรียน และทำหน้าที่เป็นทัพหลัง อยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ ทั้งนี้มีทีมคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิดและเป็นธรรมชาติ

 

SLIDE_03

 

No.5 กิจกรรม Module 2 แบ่งเป็นสองสถานีการเรียนรู้ คือ Fill Time และ Fun Tale เข้าร่วมสลับกันระหว่างกลุ่ม A กับ B 

Fill Time : เติมเต็มประสบการณ์เรียนรู้หลังจากกลับมาจากป่าชายเลน นักเรียนเลือกฐานการเรียนรู้ที่ตนเองสนใจ เรียนรู้ไปกับคุณครู เป็นกลุ่มเล็กๆ เชื่อมโยงประสบการณ์จากป่าชายเลน และนำเสนอในตลาดนัดลานปล่อยของ โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วม สะท้อนการเรียนรู้ เวลา 14.30 ของวันที่ 7 และ 14 ก.ค. (ตามกลุ่มที่บุตรหลานทำกิจกรรม) 

Fun Tale : เรียนรู้ความงามในความมืด แสงและเงา การสื่อสารด้วยภาษาภาพ จากวิทยากรศิลปินผู้มากประสบการณ์ และคณะคุณครู ร้อยเรียงประสบการณ์จากป่าชายเลน เล่าเป็นเรื่องราว ผ่านศาสตร์ของการเล่นกับเงา ผู้ปกครองร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแบบฝึกหัดการเรียนรู้นี้ โดยร่วมชมการแสดงและสะท้อนการเรียนรู้ เวลา 14.30 ในวันที่ 7 และ 14 ก.ค (ตามกลุ่มที่บุตรหลานทำกิจกรรม)

 

SLIDE_04

No.6 สรุปวันเดือนที่ เฉพาะผู้ปกครองเท่านั้น ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งผู้ปกครองเป็น 3 กลุ่ม ตรวจสอบกลุ่มในวันที่ 16 มิ.ย. 

กลุ่มที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย.- 1 ก.ค. 8.30-16.00 

กลุ่มที่ 2 วันที่ 7 - 8 ก.ค. (วันที่ 7 เลิกกิจกรรม 14.30 เพื่อให้ผู้ปกครองที่อยู่กลุ่ม 2 ไปร่วมกิจกรรมส่วนของนักเรียน) 

กลุ่ม ที่ 3 วันที่ 21 - 22 ก.ค. 

และ 18 - 19 ส.ค. รวมผู้ปกครองทุกกลุ่ม 

หมายเหตุ ห้ามพลาดทุกก้าวเดิน สำคัญมาก นับเป็นโอกาสที่ดี ที่จะมาต่อยอดและสร้างสังคมที่เกื้อกูลการเรียนรู้ของบุตรหลานด้วยความเข้าใจร่วมกัน