ปฏิทินกิจกรรม

 • ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561
  4 ส.ค.2561 - 17 พ.ค.2562
 • TSS Summer Study Tour
  1 ก.ค.2561 - 12 ก.ค.2561
 • กิจกรรม "ครอบครัวสาธิต'61"
  16 มิ.ย.2561 - 4 ส.ค.2561
 • กิจกรรมศิลปะสัญจร ครั้งที่ 2 โดย “กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้สุนทรียะทางศิลปะ” (Appreciation of Arts: AA)
  8 พ.ค.2561 - 8 พ.ค.2561
 • คณะวารสารฯ บริการสังคม: เยาวชนเรียนรู้สื่อ
  4 พ.ค.2561 - 4 พ.ค.2561
 • กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ศูนย์กลางอาณาจักรทวารวดี
  11 เม.ย.2561 - 11 เม.ย.2561
 • TSS Sports Day
  28 มี.ค.2561 - 28 มี.ค.2561
 • ละครเวทีมังกรสลัดเกล็ด
  22 มี.ค.2561 - 27 มี.ค.2561