ปฏิทินกิจกรรม

 • กิจกรรมสงกรานต์
  10 เม.ย.2561 - 10 เม.ย.2561
 • Sport Day
  28 มี.ค.2561 - 28 มี.ค.2561
 • ทัศนศึกษา
  14 ก.พ.2561 - 14 ก.พ.2561
 • กิจกรรมปีใหม่ และ Big Cleaning Day
  15 ม.ค.2561 - 15 ม.ค.2561
 • TSS Open House: “วันเปิดบ้าน สาธิตฯ มธ.”
  3 พ.ย.2560 - 4 พ.ย.2560
 • กิจกรรมวันลอยกระทง
  3 พ.ย.2560 - 3 พ.ย.2560
 • กิจกรรมวันฮาโลวีน
  31 ต.ค.2560 - 31 ต.ค.2560
 • กิจกรรมเรียนรู้ธรรมศาสตร์
  29 ก.ย.2560 - 29 ก.ย.2560