ปฏิทินกิจกรรม

 • ทีม PD: พัฒนาวิชาชีพครู (professional development) ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวิร์คชอป “ครูสอนคิด” (Socratic Teaching)
  8 พ.ค.2560 - 8 พ.ค.2560
 • กิจกรรมครอบครัวสาธิต ระยะที่ 2
  29 เม.ย.2560 - 3 มิ.ย.2560
 • Annual Symposium and Reflection
  3 เม.ย.2560 - 4 เม.ย.2560
 • กิจกรรมครอบครัวสาธิต
  22 ต.ค.2559 - 3 มิ.ย.2560