• ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เพิ่มเติม
 • รายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าธรรมเนียมโครงการครอบครัวสาธิต ประจำปีการศึกษา 2561

  รายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าธรรมเนียมโครงการครอบครัวสาธิต ประจำปีการศึกษา 2561

  เพิ่มเติม
 • หนังสือภาพครอบครัวสาธิต

  หนังสือภาพครอบครัวสาธิต

  เพิ่มเติม
 • โรงเรียนสาธิต1

  โรงเรียนสาธิต1

 • โรงเรียนสาธิต3

  โรงเรียนสาธิต3

 • โรงเรียนสาธิต2

  โรงเรียนสาธิต2

 • โรงเรียนสาธิต4

  โรงเรียนสาธิต4

ประกาศ

 • ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  22 พ.ย.2561 / อ่านต่อ
 • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  17 ก.ย.2561 / อ่านต่อ

ระบบรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระบบการศึกษาที่เน้นท่องจำมากกว่าทำความเข้าใจ และบรรยากาศของการแข่งขันเพื่อไปสู่ความสำเร็จตามค่านิยมของสังคม กลายเป็นปัญหาที่สะสมอยู่ในวัฒนธรรมการศึกษาไทย จนส่งผลให้เด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยขาดความสุขในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ มองโรงเรียนเป็นเพียงพื้นที่แห่งการแข่งขัน และเติบโตเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาโดยปราศจากการค้นพบศักยภาพและความสนใจของตัวเอง

อ่านต่อ