• หนังสือภาพครอบครัวสาธิต

  หนังสือภาพครอบครัวสาธิต

  เพิ่มเติม
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 1

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 1

  เพิ่มเติม
 • โรงเรียนสาธิต1

  โรงเรียนสาธิต1

 • โรงเรียนสาธิต2

  โรงเรียนสาธิต2

 • โรงเรียนสาธิต3

  โรงเรียนสาธิต3

 • โรงเรียนสาธิต4

  โรงเรียนสาธิต4

ประกาศ

 • หนังสือรับรองค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  30 ม.ค.2561 / อ่านต่อ
 • รายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าธรรมเนียมโครงการครอบครัวสาธิต ประจำปีการศึกษา 2561

  23 ม.ค.2561 / อ่านต่อ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระบบการศึกษาที่เน้นท่องจำมากกว่าทำความเข้าใจ และบรรยากาศของการแข่งขันเพื่อไปสู่ความสำเร็จตามค่านิยมของสังคม กลายเป็นปัญหาที่สะสมอยู่ในวัฒนธรรมการศึกษาไทย จนส่งผลให้เด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยขาดความสุขในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ มองโรงเรียนเป็นเพียงพื้นที่แห่งการแข่งขัน และเติบโตเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาโดยปราศจากการค้นพบศักยภาพและความสนใจของตัวเอง

อ่านต่อ